ช่องทางการติดต่อ

บริษัท บริค จิวเวลส์ จำกัด

1249/148 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

โทร. +66 2 267 1163  แฟกซ์. +66 2 267 4637

อีเมลล์ admin@bricjewels.com

ต้องการความช่วยเหลือ?